G Coates (Bilton CC)

Current Average: 47.73


v Ripley Star Score Darts Tons 180s Finish Tons/
Leg
Average
Singles 501 45 0.00 0 2 33.40Overall for Match 501 45 0.00 0 2 0.00 33.40
Pairs
ScoreDarts180sFinish
G Coates
J Harper
701 46 0
0
2


v Borobridge SC Score Darts Tons 180s Finish Tons/
Leg
Average
Singles 501 24 0.00 0 25 62.63Overall for Match 501 24 0.00 0 25 0.00 62.63
Pairs
ScoreDarts180sFinish
G Coates
R Davison
701 30 0
0
36


v Beckwithshaw CC Score Darts Tons 180s Finish Tons/
Leg
Average
Singles 501 33 2.00 0 16 45.55Overall for Match 501 33 2.00 0 16 2.00 45.55
Pairs
ScoreDarts180sFinish
G Coates
J Harper
699 51 0
0
N/A


v Beckwithshaw CC Score Darts Tons 180s Finish Tons/
Leg
Average
Singles 501 20 1.40 0 16 75.15Overall for Match 501 20 1.40 0 16 1.40 75.15
Pairs
ScoreDarts180sFinish
M Dickinson
G Coates
701 42 0
0
54


v Sun Inn Score Darts Tons 180s Finish Tons/
Leg
Average
Singles 501 29 1.20 0 84 51.83Overall for Match 501 29 1.20 0 84 1.20 51.83
Pairs
ScoreDarts180sFinish
G Coates
J Harper
701 35 0
0
16


v Ripley Star Score Darts Tons 180s Finish Tons/
Leg
Average
Singles 376 21 0.00 0 N/A 53.71Overall for Match 376 21 0.00 0 N/A 0.00 53.71
Pairs
ScoreDarts180sFinish
G Coates
J Harper
701 50 0
0
5


v Harrogate Cons Club Score Darts Tons 180s Finish Tons/
Leg
Average
Singles 501 26 1.00 0 60 57.81Overall for Match 501 26 1.00 0 60 1.00 57.81

v Wellington A Score Darts Tons 180s Finish Tons/
Leg
Average
Singles 497 36 0.00 0 N/A 41.42Overall for Match 497 36 0.00 0 N/A 0.00 41.42
Pairs
ScoreDarts180sFinish
J Harper
G Coates
701 46 0
0
2


v Borobridge SC Score Darts Tons 180s Finish Tons/
Leg
Average
Singles 499 42 2.40 0 N/A 35.64Overall for Match 499 42 2.40 0 N/A 2.40 35.64
Pairs
ScoreDarts180sFinish
G Coates
T.Close
610 30 0
0
N/A


v Beckwithshaw CC Score Darts Tons 180s Finish Tons/
Leg
Average
Singles 395 24 0.00 0 N/A 49.38Overall for Match 395 24 0.00 0 N/A 0.00 49.38
Pairs
ScoreDarts180sFinish
G Coates
J Harper
618 36 0
0
N/A

Other Team Players

  • R Harper
  • K Goodman
  • I Gibson
  • J Harper
  • T.Close
  • R Davison
  • N Hanslow
  • R Jackson
  • M Dickinson